Zákaznická zkušenost podle poradců: Kdo vede?

“Finanční poradci vnímají zákaznickou zkušenost nejlépe u Broker Trustu a SAB servisu.”

Zákaznická zkušenost

Nejlepší hodnocení zákaznické zkušenosti mají Broker Trust (6,28) a SAB servis (6,16). Ze strukturálních firem je nejlépe hodnocen 4fin (5,34).

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 – zaznamenávám pouze zcela negativní zkušenosti zákazníků do 10 – zaznamenávám pouze zcela pozitivní zkušenosti zákazníků. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.


Výzkum proběhl na vzorku 203 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 24. 11. 2021 až 20. 2. 2022.