Vnímání stability SMS Finance se zlepšuje nejvíce

“Vnímání stability společnosti se od posledního průzkumu zlepšilo nejvíce v SMS Finance.”

Změna vnímání stability poradenských společností

Ve vnímání stability společnosti si od posledního průzkumu, který proběhl 24. 11.  2021 až 20. 2. 2022, nejvíce polepšila společnost SMS Finance (0,68). Naopak nejvíce ztratily společnosti OK Klient (-0,63) a INSIA (-0,69).


Výzkum proběhl na vzorku 160 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 26. 5. až 21. 7. 2022.

Sdílet