Více než polovinu hypoték sjednali finanční poradci

“Lidé, kteří mají hypotéku, upřednostnili finanční poradce. Naproti tomu ti, kdo hypotéku nemají, by v případě sjednání upřednostnili banku.

Z provedeného výzkumu vyplynulo, že lidé, kteří mají hypotéku, hojně využívají služeb finančních poradců. Jako způsob sjednání hypotéky uvedlo služby poradce více než 60 % respondentů, takže je zjevné, že tento způsob jednoznačně převažuje. Přímo do banky zamířilo sjednat hypotéku 35 % dotazovaných a internet využilo pouze 4,2 % respondentů.

Poradci

Naproti tomu lidé, kteří hypotéku nemají, by v případě by v případě jejího sjednání upřednostnili z 56,93 % banku. Služeb finančních poradců by využilo 30,28 % respondentů a možnost sjednání online by zvolilo 12,79 % dotazovaných.

Poradci

U lidí, kteří hypotéku nemají, jsme dále zjišťovali, co by bylo rozhodujícím faktorem pro výběr konkrétní banky. V 51 % případů byla uvedena úroková sazba a poplatky, takže se jedná o jednoznačně nejdůležitější faktor. Do banky, kde mají svůj účet, by zamířilo 16,3 % dotazovaných a na doporučení známých by dalo 6,5 % respondentů. Doporučení finančního poradce je rozhodujícím faktorem pro 9,3 % respondentů a 8,1 % bude rádo, pokud hypotéku vůbec dostane. Možnost vyřídit úvěr online je rozhodujícím faktorem pro výběr banky u 4,7 % respondentů a rychlost a jednoduchost hraje důležitou roli pro 4,2 % dotazovaných.

Poradci


Výzkum proběhl na vzorku 1029 respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Sběr dat proběhl 30. 10. – 4. 11. 2019. Vyhodnocení a interpretace probíhala v období 5. – 12. 11. 2019.

Sdílet