Většina lidí s hypotékou trpí důsledky koronaviru

“Téměř dvě třetiny lidí s hypotečním úvěrem pociťují zhoršenou ekonomickou situaci v důsledku koronaviru a vyhlášeného stavu nouze.”

Koronavirus a hypotéka

Téměř polovina (48,9 %) respondentů s hypotečním úvěrem uvedla, že si v důsledku koronaviru a vyhlášeného stavu nouze pohoršili. Více než desetina (12,4 %) dotázaných s hypotékou si velmi pohoršila.


Výzkum ve spolupráci s Mutumutu proběhl na vzorku 1 002 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 17. až 20. 4. 2020.

Sdílet