Úvěr na bydlení má více než čtvrtina domácností

“Hypotéku či úvěr ze stavebního spoření má více než čtvrtina respondentů či jejich partner.”

Úvěr na bydlení

Hypoteční úvěr či úvěr ze stavebního má 27,8 % respondentů či jejich partnerů. Úvěr na bydlení naopak nemá 72,2 % dotázaných.


    • výzkum proběhl na vzorku 1029 respondentů
    • respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 56 let
    • statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů
    • sběr dat proběhl 30. 10. – 4. 11. 2019
    • vyhodnocení a interpretace probíhala v období 5. – 12. 11. 2019