Účelem hypotéky je téměř z 50 % pořízení nového vlastního bydlení

“Do pěti let plánuje hypotéku pětina respondentů.

Účelem hypotéky je pro 45 % respondentů pořízení nového vlastního bydlení a dalších 19,6 % dotazovaných uvedlo jako účel rekonstrukci. 16,72 % respondentů uvedlo, že si hypotéku nikdy nevezme a investiční byt na pronájem zafinancovalo hypotékou 6,62 % dotazovaných.

Účel hypotéky - 1

Pro ty, kteří hypotéku dosud nemají, by byla z 52 % důvodem pro pořízení nového vlastního bydlení a rekonstrukce by pak byla důvodem pro sjednání hypotéky pro 14 % respondentů. 19,75 % dotazovaných je přesvědčeno, že si hypotéku nikdy nevezme a 6 % respondentů by pomocí hypotéky pořídilo bydlení pro své děti nebo rodiče. Investiční byt by byl účelem pro sjednání hypotéky pro 5 % respondentů a rekreační nemovitost by si tímto způsobem pořídilo 3,48 % dotazovaných.

Účel hypotéky - 2

U respondentů jsme dále zjišťovali, z jakého důvodu dosud hypotéku nemají. 35,4 % dotazovaných uvedlo, že se nechce zadlužovat a celých 20,7 % je přesvědčeno, že hypotéku ani nedostanou. Vlastní bydlení již má zajištěno 18,6 % respondentů a 7 % respondentů si své bydlení vyřeší jinak, než prostřednictvím sjednání hypotéky. Do 5 let má v plánu pořídit si hypotéku 18,3 % dotazovaných.

Účel hypotéky - 3


Výzkum proběhl na vzorku 1029 respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Sběr dat proběhl 30. 10. – 4. 11. 2019. Vyhodnocení a interpretace probíhala v období 5. – 12. 11. 2019.