Tržní sentiment finančních poradců se odrazil ode dna

“Tržní sentimnet finančních poradců klesal od poloviny roku 2021. Nyní se trend obrátil.”

Tržní sentiment - 1. čtvrtletí 2023

Tržní sentiment finančních poradců se v I. čtvrtletí 2023 (51 %) odrazil od lokálního dna. Důvodem může být úspěšné nahrazení výpadků příjmů z hypoték i očekávání zlepšení situace na hypotečním trhu.

Tržní sentiment finančních poradců – ukazatel očekávání růstu či poklesu trhu. Nabývá hodnoty -100 % (všichni respondenti předpokládají pokles produkce) až +100 % (všichni poradci očekávají růst produkce).


Výzkum proběhl na vzorku 113 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 23. 1. až 20. 3. 2023.

Sdílet