Tržní sentiment finančních poradců padá…

“K poklesu tržního sentimentu finančních poradců dochází již od jara 2021.”

Vývoj tržního sentimentu 2

Již před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu tržní sentiment finančních poradců klesal. V zimě 2021/2022 se dostal na hodnotu 63,1 %. V poklesu pokračoval i nadále a na podzim 2022 se dostal až na úroveň 21 %.

Tržní sentiment finančních poradců – ukazatel očekávání růstu či poklesu trhu. Nabývá hodnoty -100 % (všichni respondenti předpokládají pokles produkce) až +100 % (všichni poradci očekávají růst produkce).


Výzkum proběhl na vzorku 103 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 31. 10. až 25. 11. 2022.