Tržní sentiment finančních poradců klesá

“Tržní sentiment finančních poradců po vpádu Ruska na Ukrajinu klesl.”

Vývoj tržního sentimentu

Již před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu tržní sentiment finančních poradců klesal. V zimě 2021/2022 se dostal na hodnotu 63,1 %. V poklesu pokračoval i nadále a v létě 2022 se dostal na úroveň 48 %.

Tržní sentiment finančních poradců – ukazatel očekávání růstu či poklesu trhu. Nabývá hodnoty -100 % (všichni respondenti předpokládají pokles produkce) až +100 % (všichni poradci očekávají růst produkce).


Výzkum proběhl na vzorku 160 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 26. 5. až 21. 7. 2022.