štítek: životní úroveň

Lidé se bojí více finančních důsledků smrti než invalidity

"Finanční důsledky smrti pro životní úroveň domácnosti považují lidé za horší než důsledky plné invalidity." Pro zachování životní úrovně domácnosti v případě plné invalidity respondenta si...