Stabilita poradenských společností: Jak to vidí poradci z poolů a MLM

“Finanční poradci z broker poolů vnímají stabilitu broker poolů lépe a strukturálních firem hůře než poradci ze strukturálních společností.”

Rozdíl vnímání stability poradenských společností poradci z poolů a MLM

Finanční poradci z broker poolů hodnotí broker pooly lépe a strukturální společnosti hůře než poradci ze strukturálních společností. Výjimkou jsou Kapitol (0,16) a Partners (0,02).

V grafu je zobrazen rozdíl mezi hodnocením poradců z broker poolů a ze strukturálních společností. Kladná hodnota znamená, že hodnotitelé z poolů dávali vyšší skóre než ze strukturálních firem a naopak.


Výzkum proběhl na vzorku 113 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 23. 1. až 20. 3. 2023.