Spokojenost klientů: Vede Hypoteční banka nad Českou spořitelnou?

“Spokojeno se svou bankou, u které mají uzavřený úvěr na bydlení, je v průměru 89,16 % klientů. Mezi dvěma největšími hypotečními bankami poráží Česká spořitelna Hypoteční banku.”

Spokojenost s hypoteční bankou

Se svou hypoteční bankou je spokojeno 88,33 % klientů České spořitelny, ale jen 83,33 % klientů Hypoteční banky. Česká spořitelna tak ve spokojenosti klientů poráží Hypoteční banku.


Výzkum proběhl na vzorku 1029 respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Sběr dat proběhl 30. 10. – 4. 11. 2019.