Růst obratu očekávají 3/4 finančních poradců

“Finanční poradci byli ještě před vpádem ruských vojsk na ukrajinu optimističtí. Růst obratu očekávaly 3/4 z nich.”

Očekávaný vývoj obratu finančních poradců

Tři čtvrtiny dotázaných finančních poradců (75,4 %) očekává v následujících dvanácti měsících růst svého provizního obratu. Pouze osmina (12,3 %) očekává pokles.


Výzkum proběhl na vzorku 203 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 24. 11. 2021 až 20. 2. 2022.