Rozhodující pro výběr hypotéky: Úrokové sazby a poplatky

“Úrokové sazby a poplatky by byly pro volbu hypotečního úvěru nejvíce podstatné. Pro 54,81 % respondentů průzkumu tvoří hlavní rozhodující faktor.”

Hlavní rozhodovací faktor pro výběr hypotečního úvěru se liší především podle věkových skupin. Zatímco v celé populaci volilo jako nejvýznamnější úrokovou sazbu a poplatky 54,81 % dotázaných, pro respondenty ve věku od 21 do 25 let je úroková sazba a poplatky nejvýznamnější jen pro 47,85 % dotázaných, zato pro lidi starší 56 let je tento faktor rozhodující pro 71,43 % respondentů.

Mladí lidé od 21 do 25 let navíc mnohem více než ostatní dávají při rozhodování o hypotéce váhu na doporučení rodiny a známých. Jejich podíl čítá 11 % oproti průměru 5,44 %.

Respondenti, kteří hypoteční úvěr dosud nemají, kladou obecně menší váhu na úrokovou sazbu a poplatky (51,01 %) než respondenti, kteří již hypoteční úvěr čerpali (64,69 %). Lidé bez hypotéky by šly též častěji do banky, kde již účet mají (16,29 %) oproti lidem. Respondenti s hypotékou by šly do banky, kde účet mají, jen ve 12,94 %.

Obě skupiny respondentů kladou přibližně stejnou váhu na doporučení finančního poradce (9,79 % u lidí s hypotékou vs. 9,29 % u lidí bez hypotéky).


  • výzkum proběhl na vzorku 1029 respondentů
  • respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let
  • statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů
  • sběr dat proběhl 30. 10. – 4. 11. 2019
  • vyhodnocení a interpretace probíhala v období 5. – 12. 11. 2019