Profesní praxe: Nejdelší je v MONETA Stavební Spořitelně

“Nejdelší profesní praxi mezi vázanými zástupci stavebních spořitelen mají lidé z MONETA Stavební Spořitelny.”

Dvě třetiny (65,4 %) poradců vázaných pod ČSOB Stavební spořitelnou má profesní praxi 11 a více let.

Profesní praxe vázaných zástupců ČMSS SS

Necelá polovina (45,8 %) poradců vázaných pod Modrou pyramidou má profesní praxi 11 a více let.

Profesní praxe vázaných zástupců MPSS

Polovina (53,9 %) poradců vázaných pod Raiffeisen stavební spořitelnou má profesní praxi 11 a více let.

Profesní praxe vázaných zástupců RSTS

Čtyři pětiny (79,9 %) poradců vázaných pod MONETA Stavební Spořitelnou má profesní praxi 11 a více let.

Profesní praxe vázaných zástupců MOSS


Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů ČNB k 31. 5. 2023