Proč si lidé neberou úvěry na bydlení

„Úvěr na bydlení nemá 73,08 % respondentů. Nejčastějším důvodem je, že se nechtějí zadlužovat.“

Nejčastějším důvodem, proč lidé nečerpají úvěr na bydlení, je, že se nechtějí zadlužovat (31,58 %). Významným faktorem je i skutečnost, že již vlastní bydlení mají (28,95 %), a téměř čtvrtina respondentů (23,68 %) je přesvědčena, že úvěr nedostanou.

Graf 1: Důvod nečerpání úvěru na bydlení

Proč jste si úvěr na bydlení dosud nevzal

Důvod nečerpání úvěru na bydlení se liší podle regionu. Např. největší averzi vůči zadlužení mají lidé v Karlovarském kraji (47,37 %) a Ústeckém kraji (46,43 %).

Graf 2: Důvod nečerpání úvěru v Ústeckém kraji

Ústecký kraj

Největší podíl respondentů, kteří plánují do 5 let čerpat úvěr na bydlení, je v Královéhradeckém kraji (35,71 %). Vysoký podíl budoucích zájemců o hypotéku či úvěr ze stavebního spoření je též v Karlovarském kraji (31,58 %), Zlínském kraji (27,59 %), Praze (23,66 %) a Středočeském kraji (21,52 %).

Graf 3: Do 5 let chce čerpat úvěr na bydlení

Kraje - plán čerpat úvěr na bydlení - analýza

Poznámka: Kraje jsou řazeny podle počtu respondentů, kteří úvěr na bydlení dosud nemají.

Výzkum proběhl na vzorku 1029 respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Sběr dat proběhl 30. 10. – 4. 11. 2019.