Proč poradci používají a proč nepoužívají online sjednání?

“Více než polovina finančních poradců nepoužívá online sjednání, jen pokud to není možné.”

Více než polovina respondentů online sjednání nevyužívá pouze tehdy, pokud je nemá k dispozici (55,7 %). Ostatními nejčastějšími důvody nepoužívání online sjednání je jeho složitost (11,4 %) a preference osobního jednání (7,1 %).

Proč nepoužíváte online sjednání

Slovní zdůvodnění nepoužívání online sjednání bylo kategorizováno do uvedených možností. Odpovědi na první otázku (proč nepoužíváte online sjednání) byly každá zařazena právě do jedné kategorie.

Respondenti na online sjednání finančních produktů oceňují nejčetněji rychlost (71,1 %) a jednoduchost (30,9 %).

Proč používáte online sjednání

Slovní zdůvodnění nepoužívání online sjednání bylo kategorizováno do uvedených možností. Odpovědi na druhou otázku (proč používáte online sjednání) byly zařazeny i do více kategorií.


Výzkum proběhl na vzorku 99 respondentech. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl v červnu až srpnu 2021.