Poplatek za předčasnou splátku hypotéky? Ano!

“Banky mají mít podle poradců možnost účtovat poplatek za předčasnou splátku hypotéky.”

Poplatek za mimořádnou splátku hypotéky

Téměř dvě třetiny dotázaných finančních poradců jsou přesvědčeny, že banky mají mít rozhodně (31,2 %) či spíše (30,3 %) možnost účtovat poplatek za předčasnou splátku hypotéky v průběhu dohodnuté fixace úrokové sazby.


Výzkum proběhl na vzorku 109 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 28. 8. až 17. 10. 2023.