Počty vázaných zástupců v pojištění klesly… ale ne všude

„Legislativní změny v oblasti distribuce pojištění vedly k poklesu počtu vázaných zástupců v oblasti pojištění.“

Od roku 2013 do roku 2019 poklesl jejich počet registrovaných u brokerských společností z 25 803 na 12 201. Příčinou byly především legislativní změny v rámci distribuce pojištění, kdy byly zavedeny povinné odborné zkoušky a nová registrace.

Graf 1: Vývoj počtu vázaných zástupců pro oblast pojištění brokerských společností

Vázaní zástupci - pojištění

Poklesy se ale netýkají všech společností. Zatímco počty vázaných zástupců ve strukturálních společnostech významně klesaly, u broker poolových společností naopak rostly.

Graf 2: Vývoj počtu vázaných zástupců pro oblast pojištění – srovnání strukturálních firem, broker poolů a institucí

Finančních poradců ubývá - 2

Počet vázaných zástupců pojišťoven je mnohem stabilnější a mění se především v přímé souvislosti s legislativními změnami.


Zdroj dat: Seznam registrovaných subjektů České národní banky (ČNB). Data za jednotlivé roky vždy k 31. 12., za rok 2020 k 13. 1.