Obraty vázaných zástupců: Jak si stojí broker pooly

“Vázaní zástupci broker poolů dosahují častěji než průměr obratu přes 500 tis. Kč ročně.”

Čtvrtina (26,4 %) vázaných zástupců – fyzických osob registrovaných u České národní banky dosahuje obratu v rozmezí 500 tis. Kč až 1 mil. Kč a pětina (19 %) v rozmezí od 1 mil. Kč do 3 mil. Kč za rok. Pětina (19 %) vázaných zástupců působí na trhu krátce a nejsou tudíž k dispozici data o jejich obratu.

Obraty VZ - celkem

Z vázaných zástupců – fyzických osob registrovaných pod broker pooly dosahuje obratu v rozmezí 500 tis. Kč až 1 mil. Kč téměř třetina (30,2 %), pětina (19,9 %) v rozmezí od 200 tis. Kč do 500 tis. Kč a pětina (19,6 %) v rozmezí od 1 mil. Kč do 3 mil. Kč za rok. Zároveň v broker poolech je jen desetina (11,8 %) vázaných zástupců s krátkou podnikatelskou historií.

Obraty VZ - BP

Mezi dvojící největších broker poolů má SAB servis mírně vyšší podíl vázaných zástupců – fyzických osob s obratem nad 1 mil. Kč než Broker Trust. Naopak Broker Trust (7,6 %) má menší podíl vázaných zástupců s obratem do 200 tis. Kč než SAB servis (10,2 %).

Obraty VZ - BT a SAB

Údaje třetího grafu jsou bez začínajících vázaných zástupců, u nichž není k dispozici obrat.


Zdroj dat: Databáze registrovaných vázaných zástupců u České národní banky (ČNB) k 31. 1. 2021, veřejné databáze ekonomických subjektů