Nejvíce lidí bydlí ve vlastním bytě či rodinném domě

“VlastnIcké a nájemní bydlení hrají mezi českými domácnostmi prim.”

Jak dnes bydlíte

Vlastní byt či rodinný dům k bydlení využívá 37,9 % respondentů. V nájmu či podnájmu bydlí 36 % dotázaných a 13,5 % respondentů bydlí u rodičů, známých či příbuzných.


   • výzkum proběhl na vzorku 1029 respondentů
   • respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 56 let
   • statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů
   • sběr dat proběhl 30. 10. – 4. 11. 2019
   • vyhodnocení a interpretace probíhala v období 5. – 12. 11. 2019