Největší posun ve vnímání inovativnosti? Partners

“Ve vnímání inovativnosti a přístupu k novým technologiím se nejvíce posunula společnost Partners.”

Změna inovativnosti finančně poradenských společností

Ve vnímání inovativnosti si od posledního průzkumu, který proběhl 10. 3. až 1. 4. 2021, nejvíce polepšila společnost Partners Financial Services (+0,84). Naopak nejvíce ztratila společnosti Fincentrum & Swiss Life Select (-1,66).


Výzkum proběhl na vzorku 203 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 24. 11. 2021 až 20. 2. 2022.