Nejstabilnější poradenská společnost? Broker Trust

“Finanční poradci vnímají stabilitu společnosti nejlépe u Broker Trustu a SAB servisu.”

Vnímání stability poradenských společností

Nejlepší hodnocení stability společnosti mají Broker Trust (7,80) a SAB servis (7,10). Ze strukturálních firem je nejlépe hodnocena Partners Financial Services (5,54).

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 – zcela nestabilní společnost do 10 – naprosto stabilní společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.


Výzkum proběhl na vzorku 160 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 26. 5. až 21. 7. 2022.