Nejlepší pojišťovna autopojištění pro mladé? ČPP

“Nejoblíbenější pojišťovnou autopojištění pro mladé je u finančních poradců Česká podnikatelsá pojišťovna.”

Nejoblíbenější pojišťovna autopojištění pro mladé

Dotázaní finanční poradci považují za nejlepší pojišťovnu poskytující autopojištění pro mladé nejčetněji Českou podnikatelskou pojišťovnu (22,3 %), Allianz pojišťovnu (16 %) a Direct pojišťovnu (12,8 %).


Výzkum proběhl na vzorku 102 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 15. 5. až 10. 7. 2023.

Sdílet