Nejčastější účel úvěru na bydlení: Souboj rekonstrukce a pořízení bytu

„Mezi lidmi s hypotékou nebo úvěrem ze stavebního spoření je nejčastějším důvodem čerpání úvěru rekonstrukce. Vede nad pořízením vlastního bydlení.“

Účelem úvěru na bydlení je u lidí, kteří v partnerském či manželském stavu čerpali hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření, nejčastěji rekonstrukce nemovitosti (37,5 %) a pořízení nového bytu či rodinného domu (27,5 %). Častým účelem je též investiční nemovitost (10 %).

Graf 1: Účel úvěru na bydlení

Hypotéky - struktura účelu

Účel úvěru se ale hodně liší podle regionu.

Koupě vlastní nemovitosti je nejčastějším účelem v Jihočeském kraji (46,15 %). V Jižních Čechách naopak rekonstrukce nedosahují ani čtvrtinu podílu úvěrů na bydlení (23,08 %).

Graf 2:  Účel úvěru na bydlení v Jihočeském kraji

Hypotéky - Jihočeský kraj

Rekonstrukce jednoznačně vedou v Ústeckém kraji. Jejich podíl dosahuje dokonce 52,38 %. Pořízení vlastního bydlení je v Ústeckém kraji zanedbatelným účelem úvěru na bydlení (9,52 %), který je pokořen i pořízením bydlení pro děti nebo rodiče (14,29 %).

Graf 3: Účel úvěru na bydlení v Ústeckém kraji

Hypotéky - Ústecký kraj

Praha má vysoký podíl úvěrů na bydlení na pořízení investičního bytu na pronájem (18,92 %), ovšem nejvyšší podíl úvěrů na investiční byty je v Olomouckém kraji (25 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1029 respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Sběr dat proběhl 30. 10. – 4. 11. 2019.

Sdílet