Lidé v Praze by úvěr na bydlení čerpali na pořízení nového

“Většina lidí v Praze, kteří dosud nemají ani hypotéku ani úvěr ze stavebního spoření, by úvěr čerpali z 57,53 % na pořízení vlastního bydlení.”

Účel úvěru na bydlení v Praze

Pořízení vlastního bydlení je jednoznačně nejčastější důvod (57,53 %), proč by si lidé bydlící v Praze bez úvěru na bydlení vzali hypotéku či úvěr ze stavebního spoření. Celkem 17,81 % respondentů by si ale úvěr na bydlení nevzalo za žádných okolností.


Výzkum proběhl na vzorku 1029 respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Sběr dat proběhl 30. 10. – 4. 11. 2019.

Sdílet