Lidé ochotní uzavřít hypotéku online využívají srovnávače na úkor poradců

“Lidé, kteří jsou ochotni uzavřít hypoteční úvěr online, využívají více online srovnávače na úkor finančních poradců”

Hypotéky - ochota online - distribuční kanál

Služeb finančních poradců využívají naopak méně respondenti, kteří uvedli, že jsou ochotni sjednat hypoteční úvěr online (16,2 %), zato častěji využívají online srovnávače (23 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.