Lidé bez hypotéky by upřednostnili banku

“Lidé, kteří hypoteční úvěr nemají, by k jeho sjednání nejčastěji zamířili do banky.”

Ti, kdo hypotéku nemají, by upřednostnili banku

56,9 % respondentů, kteří nemají hypotéku, by za účelem jejího sjednání zamířilo přímo do banky. 30,3 % dotázaných by vyhledalo pomoc finančního poradce a 12,8 % by využilo online nástroje.


  • výzkum proběhl na vzorku 1029 respondentů
  • respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 56 let
  • statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů
  • sběr dat proběhl 30. 10. – 4. 11. 2019
  • vyhodnocení a interpretace probíhala v období 5. – 12. 11. 2019