Které poradenské firmě se zlepšuje zákaznická zkušenost?

“Vnímání zákaznické zkušenosti se od posledního průzkumu zlepšilo nejvíce v Partners.”

Změna vnímání zákaznické zkušenosti

Ve vnímání zákaznické zkušenosti dle respondentů z řad finančních poradců si od posledního průzkumu, který proběhl 10. 3. až 1. 4. 2021, nejvíce polepšila společnost Partners Financial Services (+0,65). Naopak nejvíce ztratily společnosti Fincentrum & Swiss Life Select (-0,48) a 4fin (-0,50).


Výzkum proběhl na vzorku 203 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 24. 11. 2021 až 20. 2. 2022.