Která stavební spořitelna nabízí nejlepší podporu poradcům?

“Obchodní podpora mezi jednotlivými stavebními spořitelnami se významně liší. Která je podle finančních poradců nejlepší?”

Obchodní podpora - stavební spoření

Nejlépe je obchodní podpora pro finanční poradce hodnocena u Stavební spořitelny České spořitelny (3,89). Nejnižší skóre získala Českomoravská stavební spořitelna (1,89).

Respondenti odpovídali na otázku “Jak hodnotíte obchodní podporu následujících institucí?” a vybírali ze škály 0 = špatná podpora, 5 = výborná podpora.


Výzkum proběhl na vzorku 194 respondentů. Respondenti byli vybráni z řad finančních poradců na webu Poradci-sobě.cz a přímým obvoláváním aktivních finančních poradců. Sběr dat proběhl 31. 10. 2019 až 10. 4. 2020.