Která poradenská společnost je nejstabilnější?

“Finanční poradci vnímají stabilitu společnosti nejlépe u Broker Trust a SAB servis.”

Stabilita poradenských společností

Nejlepší hodnocení zkušenosti klientů mají podle respondentů společnosti mají broker pooly Broker Trust (7,39) a SAB servis (7,38).

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 – zcela nestabilní společnost do 10 – naprosto stabilní společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.


Výzkum proběhl na vzorku 113 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 23. 1. až 20. 3. 2023.

Sdílet