Koronavirus: Riziko pro lidi s hypotékou

“Pandemii koronaviru považují za větší riziko lidé s hypotékou než lidé bez hypotéky.”

hypotéky a koronavirus

Koronavirus považuje za riziko pro finanční situaci své rodiny 69,3 % respondentů, kteří mají hypotéku. Dotázaných bez hypotéky považuje pandemii za riziko pro rodinné finance “jen” 59,9 % respondentů.


Výzkum pro našeho partnera Mutumutu proběhl na vzorku 1 136 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 13. až 16. 3. 2020.