Kompletní licence nemá ani 40 % vázaných zástupců Broker Trustu

„Licenci pro zprostředkování pojištění, investic a úvěrů má jen 39,7 % vázaných zástupců Broker Trustu.“

Broker Trust je největším broker poolem na českém trhu. Koncem listopadu 2019 měl pod svou firmou registrováno 3 269 vázaných zástupců. Nejvíce z nich má licenci pro zprostředkování životního pojištění a nejméně pro zprostředkování úvěrových produktů.

Licence - Broker Trust

Licenci pro všechny oblasti zprostředkování (pojištění, investice, úvěry) má v Broker Trustu 1 297 vázaných zástupců (39,7 %). Naopak výhradně investicemi se zabývá 307 vázaných zástupců, na pojištění se specializuje 547 vázaných zástupců a na úvěry se zaměřuje 247 vázaných zástupců.

Největší hustota „univerzálních“ vázaných zástupců pod Broker Trustem je v Praze.

Hustota univerzálních vázaných zástupců Broker Trust

Největší hustota vázaných zástupců Broker Trustu s licencí pouze na distribuci pojištění je v Českých Budějovicích.

Hustota vázaných zástupců BT - pojištění

Naopak největší koncentrace specialistů na investice je v rámci Broker Trustu v Severomoravském kraji.

Vázaní zástupci BT - investice

Nejvíce specialistů na zprostředkování úvěrů má Broker Trust v Praze a v Brně.

Vázaní zástupci BT - úvěry


Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů ČNB, listopad 2019.

Sdílet