Kapitol v úvěrech dál roste. Čerpá z Buřinky

“Kapitol pokračoval i v květnu v přebírání vázaných zástupců pro úvěry ze SSČS.”

Největší přírůstek vázaných zástupců pro oblast úvěrů měla v květnu společnost Kapitol (50) a OVB Allfinanz (41). Naopak největší úbytek zaznamenala Stavební spořitelna České spořitelny (-48) OPEN Finance (-69).

VZ úvěry - celkem - květen 2021

Kapitol čerpal především z náboru zkušených vázaných zástupců. Nejvíce vázaných zástupců pro oblast úvěrů z jiných společností v dubnu získal Kapitol (40) a Broker Trust (12).

VZ úvěry - přetahovač - květen 2021

Kapitol nabral téměř všechny vázané zástupce pro oblast zprostředkování úvěrů ve Stavební spořitelně České spořitelny (39). Broker Trust jako druhý nejúspěšnější “přetahovač” získal vázané zástupce z různých společností, nejvíce z OVB Allfinanz (2).

VZ úvěry - zdroj Kapitol a BT - květen 2021


Zdroj dat: Databáze regulovaných subjektů České národní banky (ČNB)