Jaký je hlavní důvod nesjednání finančních produktů online?

“Více než polovina dotázaných v průzkumu uvedla jeden hlavní důvod pro nesjednání finančních produktů online.”

Více než polovina respondentů (53,9 %) uvedla jako hlavní důvod nesjednání finančních produktů online důvod, že se chce poradit. Významným faktorem je také obava o bezpečnost online sjednání (26,2 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.