Jak si poradenské společnosti polepšili v očích poradců

“Celkové vnímání se od posledního průzkumu zlepšilo nejvíce SMS Finance a M&M Finance. Kdo propadl?”

Změna vnímání značek poradenských společností

V celkovém vnímání značky si od posledního průzkumu, který proběhl 24. 11.  2021 – 20. 2. 2022, nejvíce polepšily společnosti SMS Finance (+0,80) a M&M Finance (+0,67). Naopak nejvíce ztratily společnosti eDO Finance (-0,34) a Chytrý Honza (-0,26).


Výzkum proběhl na vzorku 160 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 26. 5. až 21. 7. 2022.

Sdílet