Jak hodnotí stabilitu poradci z poolů a ze strukturálních firem?

“Finanční poradci z broker poolů mají odlišný názor na stabilitu poradenských společností než poradci ze strukturálních firem. Jak moc?”

Nejlépe je stabilita společnosti podle respondentů z řad poradců působících pod broker pooly hodnocena u Broker Trustu (8,57) a SAB servisu (7,83). Ze strukturálních společností je nejlépe poraci z poolů hodnocen 4fin (7,13).

Vnímání značek - stabilita společností - poradci z poolů

Finanční poradci ze strukturálních společností posunuli 4fin na třetí příčku (6,80). Přestože se pořadí na prvních dvou nemění, Broker Trust (7,25) i SAB servis (6,96) jsou hodnoceny hůře než poradci z poolů.

Vnímání značek - stabilita společností - poradci z MLM

Finanční poradci z poolů hodnotí obecně stabilitu společnosti výše než poradci ze strukturálních firem u poolů a naopak. Tomuto se nejvíce vymyká M&M, které je jako strukturální firma hodnocena lépe poradci z poolů (+1,77).

Vnímání značek - stabilita společností - rozdíl poradců z poolů a z MLM

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 – zcela nestabilní společnost do 10 – naprosto stabilní společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.


Výzkum proběhl na vzorku 110 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl v květnu 2021.