Hypotéky v roce 2019

„Hypoteční trh v roce 2019 zaznamenal pokles. A to navzdory klesající úrokové sazbě.“

Hypoteční trh v roce 2019 poklesl meziročně o 22,2 % v počtu poskytnutých hypotečních úvěrů a o 16,9 % v jejich objemu. K poklesu přispělo především předzásobení hypotečními úvěry před koncem roku 2018, než začala platit přísnější doporučení České národní banky (ČNB) na poskytování hypoték.

Graf 1: Počet poskytnutých hypoték v roce 2019

hypotéky 2019 - 1

Graf 2: Objem poskytnutých hypoték v roce 2019

hypotéky 2019 - 2

Zdroj: Fincentrum Hypoindex

V průběhu roku měl počet i objem nově poskytnutých hypoték rostoucí tendenci. Jedním z důvodů bylo vyprchávání efektu předzásobení, který byl patrný především v prvních měsících roku 2019. Nicméně i v posledních měsících vzhledem k vyšší srovnávací základně z důvodu předzásobení došlo k meziročnímu poklesu počtu i objemu nových hypoték.

Graf 3: Meziroční srovnání počtu a objemu nově poskytnutých hypotečních úvěrů

hypotéky 2019 - 3

Zdroj: EMA data z dat Fincentrum Hypoindexu

V průběhu loňského roku postupně klesala úroková sazba, která dosáhla lokálního maxima v lednu 2019 na úrovni 3 %.

Graf 4: Vývoj průměrné úrokové sazby

hypotéky 2019 - 4

Zdroj: Fincentrum Hypoindex

Přestože v roce 2019 úrokové sazby hypoték stabilně klesaly, v průměru se udržely nad úrovní roku 2018. V loňském roce dosáhla průměrná sazba hladiny 2,65 %, zatímco o rok dříve se úročení hypoték drželo v průměru na 2,55 %.