Finanční poradci očekávají pokles příjmů

“Na poradce s vyššími příjmy by koronavirus měl mít menší negativní dopad.”

Více než polovina respondentů z řad finančních poradců (57,5 %)  očekává v souvislosti s koronavirem pokles svých příjmů. Naopak 15 % dotázaných je přesvědčeno, že jejich příjmy vzrostou.

Očekávané příjmy poradců

Častěji pokles příjmů očekávají finanční poradci z řad strukturálních (značkových, multilevelových) firem (63,3 %). Finanční poradci z malých samostatných společností jsou mezi poradci nejvíce v nejistotě (32,3 %). Nejméně pesimističtí jsou poradci působící pod broker poolem, z nichž dokonce pětina (20,5 %) očekává růst příjmů.

Očekávané příjmy a společnost

Zajímavý je jednoznačný vztah mezi očekáváním poklesu příjmu a aktuálním příjmem. Finanční poradci s vyšším příjmem se poklesu v důsledku koronaviru a stavu nouze obávají mnohem méně.

Očekávané příjmy a příjem


Výzkum proběhl na vzorku 163 respondentů. Respondenti byli vybráni z řad finančních poradců na webu Poradci-sobě.cz a přímým obvoláváním aktivních finančních poradců. Sběr dat proběhl 19. 3. až 14. 4. 2020.