Finanční poradci: Hypoteční trh bude zasažen nejvíce

“Úvěry na bydlení budou podle finančních poradců zasaženy nejvíce ze všech oblastí finančního trhu.”

Z průzkumu mezi finančními poradci vyplývá, že hypoteční trh bude zasažen nejvíce ze všech oblastí finančního trhu. Největší příležitosti naopak vidí v oblasti investic.

Dopad koronaviru na finanční produkty

V průměrném hodnocení finančních poradců na škále -5 (hrozba) až +5 (příležitost) v souvislosti s koronavirem a stavem nouze hodnotili dosáhly hypoteční úvěry skóre -0,67. O něco optimističtější jsou finanční poradci, kteří se hypotékami zabývají, nicméně i jejich skóre zůstalo v negativním teritoriu na -0,37.

Hypotéky - rozdíl mezi finančními poradci

V negativním teritoriu jednotlivých hodnocení jsou finanční poradci věnující se úvěrům na bydlení méně pesimističtí, naopak v pozitivním mají větší podíl odpovědí než průměr finančních poradců.

Poradci hodnotili dopad  (hrozba/příležitost) na škále od -5 do +5 a výsledná hodnota je průměrem hodnocení.

Výzkum proběhl na vzorku 163 respondentů. Respondenti byli vybráni z řad finančních poradců na webu Poradci-sobě.cz a přímým obvoláváním aktivních finančních poradců. Sběr dat proběhl 19. 3. až 14. 4. 2020.