Finanční poradci a provizní obrat: Kdo čeká růst?

“Růst obratu očekávají především poradci s obratem od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč.”

Finanční poradci a obrat - očekávání vývoje obratu

Nejčetněji růst obratu očekávají finanční poradci s provizním obratem 500 tis. Kč až 1 mil. Kč (73,2 %). Pokles očekává čtvrtina (25 %) poradců s obratem od 1 mil. Kč do 3 mil. Kč.


Výzkum proběhl na vzorku 160 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 26. 5. až 21. 7. 2022.