Diskriminace? Ve finančním poradenství není

“Svého finančního poradce má stejný podíl žen i mužů.”

Finanční poradci a muži a ženy

Ve využívání služeb finančních poradců není rozdíl mezi muži a ženami. Obě skupiny využívají finanční poradce v obdobné míře a jsou i srovnatelně spokojené.

Respondentů jsme se ptali, zda využívají služeb finančního poradce.


Výzkum proběhl na vzorku 1 199 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 6. až 10. 3. 2020.

Sdílet