Distribuce

 • Srovnání konkurence - Aktuální stavy poradců u všech typů samostaných zprostředkovatelů.
  1. Úvěry
  2. Pojištění
  3. Investice
 • Pohyby poradců na trhu - Změny počtu poradců u jednotlivých samostatných zprostředkovatelů za poslední období.
  1. Úvěry
  2. Pojištění
  3. Investice
 • Distribuce v regionech - Instantní přehled o konkrétní síti v krajích i městech. Změny v regionálním pokrytí v čase.
  1. Úvěry
  2. Pojištění
  3. Investice
 • Dlouhodobé trendy - Kompletní historie jednotlivých hráčů i distribučních modelů. Srovnání subjektů v čase.
  1. Úvěry
  2. Pojištění
  3. Investice
 • Poradci a licence - Pokrytí trhu poradci s konkrétní licencí. Skladba licencí všech typů brokerů i interních sítí.
 • Profesionalita poradců - Délka profesní zkušenosti poradců. Kategorizace dle věku, praxe i typů licencí.
 • Produktivita poradců - Produktivita brokerů a interních sítí dle provizního obratu. Regionální rozložení poradců dle specializace.
 • TOP poradci - Nejvíce a nejméně produktivní poradci a jejich rozložení dle firmy i regionu.
 • Profily TOP firem - Detailní pohled na brokery i interní sítě. Podrobný rozklad licencí, profesionality, produktivity i věku.

Hypotéky a stavební spoření

Životní pojištění