Chcete širší srovnání autopojištění? Vyhněte se manažerům

“Manažeři převážně využívají pouze srovnavače a sjednavače, poradci je doplňují o další pojišťovny.”

Autopojištění - poradci a manažeři

Zatímco finanční poradci na poradenských pozicích výsledky srovnavačů a sjednavačů četněji doplňují o nezařazené pozice (49,4 %), poradci na manažerských a ředitelských pozicích se mnohem četněji spoléhají pouze na výstupy ze srovnavačů a sjednavačů (62,1 %).


Výzkum proběhl na vzorku 150 respondentů. Respondenti byli vybráni z řad finančních poradců na webu Poradci-sobě.cz a přímým oslovováním aktivních finančních poradců. Sběr dat proběhl 10. 2. 2021 až 16. 4. 2021.