Zprostředkování hypoték: Broker pool vs. strukturální společnosti

“Poradci z broker poolů zprostředkovávají hypotéky četněji než poradci ze strukturálních společností.”

Podíl poradců zprostředkovávajících hypotéky - BP vs MLM

Respondenti působící v broker poolech (93,9 %) zprostředkovávají hypotéky významně četněji než dotázaní ze strukturálních společností (86 %).


Výzkum proběhl na vzorku 160 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 26. 5. až 21. 7. 2022.