Vyšší poplatek za splátku hypotéky? Ano, podle zkušenějších poradců

“Poradci s delší praxí jsou pro vyšší poplatek za předčasnou splátku hypotéky.”

Výše poplatku za mimořádnou splátku hypotéky - profesní praxe

Dotázaní finanční poradci s praxí nad 10 let jsou četněji pro vyšší poplatek za mimořádné splacení hypotéky v průběhu fixace úrokové sazby než poradci s praxí do 10 let.


Výzkum proběhl na vzorku 109 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 28. 8. až 17. 10. 2023.