Vnímání značek: OVB je naprosto nesympatická pro polovinu poradců

“Polovina finančních poradců z průzkumu vnímání značek poradenských společností vnímá OVB jako naprosto nesympatickou společnost.”

Vnímání značek - OVB

Polovina (47,2 %) respondentů vnímá OVB Allfinanz jako zcela nesympatickou a jen patnáctina (6,6 %) jako naprosto sympatickou společnost.

Finanční poradci hodnotili celkové vnímání značek finančně poradenských společností na škále od 0 – zcela nesympatická společnost do 10 – naprosto sympatická společnost.


Výzkum proběhl na vzorku 110 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl v květnu 2021.