V jakých oblastech se pojišťovací poradci chtějí vzdělávat?

“Pojišťovací poradci k zachování licence na zprostředkování pojištění musí procházet následným vzděláváním. Jaké oblasti preferují?”

Následné vzdělávání

Nejžádanějšími tématy následného vzdělání mezi dotázanými finančními proadci jsou daňové aspekty životního pojištění (54,7 %) a aktualizace majetkového pojištění – podpojištění (52,8 %).

Respondenti mohli zvolit více odpovědí.


Výzkum proběhl na vzorku 53 respondentů. Jako respondenti byli osloveni zákazníci vzdělávací společnosti VECTOR Certifikace. Sběr dat proběhl 12. 6. až 24. 8. 2023. Realizátor průzkumu: EMA data.