Úvěry na bydlení zvyšují svůj podíl na zadluženosti domácností

“Úvěry na bydlení dosahují již téměř tří čtvrtin celkového zadlužení českých domácností.”

Zadluženost domácností

Celkové zadlužení českých domácností dosáhlo k 31. 12. 2019 objemu 1 815,9 mld. Kč. Úvěry na bydlení v daném objemu představují 73,4 % a jejich podíl dlouhodobě roste.


Zdroj dat: Česká národní banka