Úvěry na bydlení mají potenciál… kde největší?

“Největší podíl respondentů, kteří nemají úvěr na bydlení, ale chtějí ho čerpat do 5 let, je v Karlovarském kraji.”

Graf: Do 5 let chce čerpat úvěr na bydlení

Kraje - plán čerpat úvěr na bydlení

Poznámka: Kraje jsou řazeny podle počtu respondentů, kteří úvěr na bydlení dosud nemají.


Výzkum proběhl na vzorku 1029 respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Sběr dat proběhl 30. 10. – 4. 11. 2019.